hentbol kuponu nasil olusturulur Için 5-İkinci Trick

Hayrettin Ozkan, bu guzelliklerdeki payindan ovunglu; raki bardagini Tezel’in bardagina vuruyor -Tezel bardagini milim kipirdatmasa da yerinden-, arkasina yaslaniyor:

Allah kahretsin! Yeniden onemsemeye ba§ladilar kendilerini. ikinci sinif gazetecilerden duyduklari ug guncel fikrayla Cumhurba§kani evet da siyasi parti liderlerine ili§kin birkag dedim-dediyi anlatirlarsa birbirlerine, bir §eye katkilari olur saniyorlar. Avutuyorlar kendilerini. Oyle evet, kimbilir, bakarsin yarin tekrar mutluluk diyerek bir §ey olursa, kısaca gergek demokratik talih dedikleri cinsten bir mevki, di§i mi, sap mi her her neyse i§te, boyle bir devlet olursa, her §eyi ona teslim yazar gene vicdan sizilarindan kurtulurlar.

Londra’da guzel bir otelde kalmi§tim bir su. Qok degil, sekiz ay once ve ug gun igin. O hin turistlerimize yerli renklerimizi, e§eklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya ba§lamami§tim henüz.

Be§ alti yil once uluslararasi bir toplantida düşmek uzere gittigim Tokyo. Toplantilarin turistik programi. Qe§itli ulkelerden kirk be§ delege bir otobusun igindeyiz. Otobuste bizlere gevreyi tanitan Japon kizin sesi: Sayin delegeler, §imdi ustunden gegtigimiz nehrin siftinlik Sumida.

O devran da ben bozulmu§tum. Animsiyorum. âdeta Omer abinin her §eyi bilmesi ister. Alçak akşam sabaha dogru olmu§ bir i§i, fakultenin onune post serip saniye saniye izlemi§ olmasi lüzumlu.

Tezel’in ka§lari cansikintisiyla yukari kalkiyor. Cansikintisiyla bir yudum daha igiyor igkisinden.

Daha ne yapabilirim? Bireyciligimi ba§ka nasil yana atabilirdim? Nasil olsa Lenin: “Gengligi orgutleyin,” dedi. Nasil olsa Zehra da, bir zümre arkada§in kendi eylemlerinden da ku§kuya du§tukleri gunun birinde, alti kirmizi kalemle gizilmi§ §u satirlari onlarin onune ativerdi: ‘Universite igi kuguk gati§malarin ba§langici, gorundugu gibi kuguk degildir.

i§in dogrusu, ben tam nikah saati orada olacak bir ugaga da binebilirdim. Otobusten ini§le rahat§am saati arasindaki mevsim pargasini da aradan gikarabilirdim.

“Ozel Kalkinma Mantigi adli incelemeniz tarimdaki bedel arti§larinin kimin i§ine yaradigini ne guzel agikliyordu...”

Ay§en’in kupkuru kesilen gozlerinden ate§ler fi§kiriyor. Du§manlik meşbu: Batsin bu dugun mar§i! Dugun de, Ercan da batsin! Benim igin bu gecenin get url gok guzel olabilecek bu yalnızca dakikasi da boylece son bulmu§ oluyor.

“Senin halanin bir zamanlar bir ogrencisiyle gok yakin ili§kisi olmu§, bilmiyor muydun? Omer beyimiz buna ne dediler acaba?”

Ne dunden mesul, ne yarina click url borglu olduklarini ilan etmi§ ki§ilerin kuguk koalisyonu gozuldu. Ki kimden elan murdar, ki kimden elan ak, bunun pe§ine du§uldu. Kimin zabıta, kimin yigit olduguna da gine bizimkiler hüküm verir evet.

gegirdigim saatleri hayalimde ta ba§fecir yine be gene ya§ayarak gegiriyorum. Esir kampindan nasil kurtarildigimiz, o ağır gunler dahi unutuldu, unutulmayan tenha §ey olarak hafizamda yalniz Sumida ile tani§tigim gun kaldi. Bilahare onun ope isira morarttigim    

“Bana bak Zehra, baban bir §arkici kadina tutulup anani birakti, Adanali o fabrikator oglu da seni degil, ba§ka bir kizi sevdi sanarak kadinla koca arasi her ili§kiyi murdar gormen gerekmez. Bu kini sil iginden artik!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *